VIS SØGEFELTER
281 Biler til salg!

BILSIDENS VILKÅR OG BETINGELSER FOR AT INDRYKKE ANNONCER

Koster det noget at have annoncer på bilsiden.dk?
Nej, det er helt gratis og uforpligtende at bruge Bilsiden og der er ingen begrænsninger for antal annoncer eller skjulte gebyrer.
Dette fordi du som forhandler eller privatkunde ikke skal betale de mange penge som ellers er kendetegnet på nettet og som vi gerne vil gøre noget ved og samtidig skabe og udvikle en unik site fremadrettet til gavn for brugerne. Opret derfor jeres annoncer ganske gratis. 

Indrykning af annoncer
Du skal oprette en brugerprofil ved at klikke på ”LOG IND” eller på ”OPRET ANNONCE” - for at kunne oprette en annonce.
Du er selv ansvarlig for rigtigheden af din annonce/oplysninger og ligeledes brugsrettighederne til dine fotos i din annonce, så det der uploades ikke henviser til produkter eller andet der krænker tredjemands rettigheder.
Din bil skal altid beskrives korrekt.
Bilsiden forbeholder sig ret til at ændre i annoncen, hvis der bruges ord af stødende/krænkende karakter eller Bilsidens regler for annoncering ikke er overholdt.
Godkendelse:  Når du har godkendt din annonce, bliver den automatisk gemt under ”MIN SIDE”, hvor du efterfølgende kan redigere i den, ændre billeder, se annoncen, forlænge den, eller slette den.

Opsigelse af annoncen/genaktivering/sletning
Annoncen vises som udgangspunkt på bilsiden.dk i 12 uger, og kan så herefter løbende forlænges indtil bilen er solgt. Husk at holde øje med udløbsdatoen hvis bilen ikke er solgt, så annoncen hele tiden er aktiv.
Du er forpligtet til at slette annoncen når bilen er solgt eller den ikke er til salg længere. Dette gør du ved at logge ind på ”MIN SIDE” og klik på slet annonce.

Dine oplysninger
Når du indrykker annoncer på bilsiden.dk, bliver dine kontaktoplysninger stillet til rådighed for offentligheden, så potentielle købere kan kontakte dig. Du har mulighed for at ændre de oplysninger på din profil på Bilsiden. Du giver samtidig Bilsiden ret til at kontakte dig, hvis dette bliver nødvendigt.
Dine kontaktoplysninger behandles fortroligt og videregives ikke til andre medier.
Bilsiden gemmer ikke e-mail adresser, navne og tlf. på brugere, der har afmeldt Bilsidens tjenester.

Ophavsret og ejendomsret 
Ophavsretten til de af Bilsidens leverede annoncer tilhører Bilsiden og må ikke uden Bilsidens godkendelse videregives/overlades til tredjemand.

Ansvarsfraskrivelse
Bilsiden er en bilportal/medie som formidler kontakt mellem købere og sælgere.
Bilsiden påtager sig intet ansvar for privatforbrugerens eller erhvervsdrivendes annoncer, eller for den sags skyld de aftaler som indgås mellem købere og sælgere.
Bilsiden er ikke ansvarlig for fejl eller mangler og er ikke erstatningsansvarlig for noget tab, herunder direkte tab, driftstab, tab af fortjeneste, omkostninger, goodwill, og andre udgifter ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed af Bilsiden - samt evt. sidenedbrud, tekniske problemer eller forsinkelse på Bilsiden.
Ligeledes er Bilsiden også uden ansvar for evt. tab eller skade, som påføres kunden som følge af indtastningsfejl, uretmæssig tilmelding, forståelsesfejl, manglende indrykning af annoncer, forkert datoindrykning, osv.
Bilsiden har intet ansvar, såfremt kunden i strid med de til enhver tid gældende immaterialretlige regler eller anden lovgivning reproducerer materiale, bruger billeder, tegninger, varemærker, tekster, eller andre forretningskendetegn, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Bilsiden sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens uberettigede udnyttelse af tredjemands rettigheder, holder kunden Bilsiden skadesløs for et sådant ansvar.
Bilsiden kan ikke garantere for lovligheden af de produkter der annonceres med på siden.

Force Majeure
Bilsiden er heller ikke erstatningsansvarlig for brugerens annoncering som skyldes force majeure.
Det kan bl.a. være, terror, ildebrand, krig, sabotage, hærværk, lynnedslag, naturkatastrofer, boykot, strejke, lockout, blokade, uroligheder,
strømafbrydelser, systemnedbrud og telefon/net-nedbrud hos Bilsiden eller andre leverandører, virus- eller hackerangreb, manglende adgang til IT systemer, overbelastning af internettet, andre svigt, og andre omstændigheder som Bilsiden ikke har kontrol over.

Kundens forpligtigelser
Kunden må ikke distribuere spam, virus, kædebreve, spil, eller andet som kan skade Bilsiden eller dennes brugere.

Biler i Fokus

Del på